کسب درآمد اینترنتی با توباکس

توباكس كه به يكي از پيشگامان كسب درآمد از اينترنت در ايران تبديل شده است، بر مبناي پرداخت در برابر كليك  (PTC) كار ميكند. در روش پرداخت در برابر كليك، شما در سايت نمايش دهنده آگهي عضو شده و بر روي آگهي هاي آن كليك مي كنيد و سايت به ازاي هر كليك مبلغي مشخص به شما پرداخت مي كند. اين روش يكي از ابتدايي ترين راههاي كسب درآمد از طريق اينترنت است كه طرفداران بسياري، علي الخصوص در ايرا...