ارسال مقاله

هوشمندانه ترین روش برای ساخت بک لینک برای سایت خود، ارسال مقاله مرتبط با موضوع سایت در سایر سایتها و بلاگها است.

۸۴edu.net این امکان را برای شما فراهم آورده است تا مقاله مورد نظر خود را با نام و لینک اختصاصی خودتان منتشر نمایید.

به این منظور می توانید از فرم زیر استفاده کنید:
تمام مقالات ارسالی قبل از انتشار باید به تأیید مدیریت برسند.

 

هر مقاله تنها می تواند شامل یک لینک به سایت شما باشد.

Only registered users have permission to view this form. Please login or register.