گامی مهم قبل از راه اندازی کسب و کار اینترنتی

کسب و کار اینترنتی مانند هر کار دیگری دانش، تعاریف، مفاهیم و مهارت های خود را دارد. بدیهی است کسی که می‌خواهد کسب و کار اینتنرتی راه بیاندازد باید ابتدا درباره آن خوب آگاهی یابد. بداند ...

تضمین آینده ی کسب و کار اینترنتی

شروع يك بيزينس كار بسيار سختي است از اين رو بايد ريسك راه اندازي آن منطقي باشد. كسب و كارهاي اينترنتي از آن دست بيزينسهايي هستند كه به دليل نو بودن حساسيت بسيار بالايي درباره آنها وجود دارد. اينكه اي...