طرحهای پاداش در نتورک مارکتینگ: Matrix

در ادامه معرفي انواع طرحهاي پاداش در مولتي لول ماركتينگ به سومين نوع اين طرحها يعني طرحهاي matrix ميرسيم. در اين طرح، هم تعداد افرادي که مي‌توانيد در سطح اولتان داشته باشيد و هم تعداد سطوحي که بابت فرو...

طرحهای پاداش در نتورک مارکتینگ:Stair step Breakaway

همان طور که از نام اين طرح نيز برمي‌آيد، با طرحي سر و کار داريم که در آن امکان ارتقا درجه وجود دارد تا رسيدن به مرحله اي که درآن از سازمان بالاسري خود جدا مي‌شويد و اصطلاحاً به آن...