دانلود رایگان ebook گرفتاری مالی

دانلود رایگان ebook گرفتاری مالی

ebook گرفتاری مالی، یک کتاب الکترونیکی بسیار سبک است که با یک داستان جذاب و کاملاً واقعی شروع می شود و در پی این داستان نکاتی پیرامون دردسرهای مالی ارائه میدهد که در کمتر جایی میتوان نمونه آن را دید. این کتاب به همت گروه آموزشی پیام آوران موج نو نوشته شده است و مطالعه آن را به تمام دوستان در هر سطح مالی و با هر میزان سوادی توصیه میکنم. ...

انواع درآمد ها-بخش دوم

در قسمت اول این مقاله فهمیدیم كه دو نوع اصلی درآمد داریم: 1. درآمد خطی و 2. درآمد رسوبی (مستمر) و با تعریف هر یك آشنا شدیم. در این قسمت به مقایسه این دو نوع درآمد خواهیم پرداخت تا تصمیم گیری برای انتخاب نوع د...